Project Management

Ask Advise & Consultancy beschikt over professionele, methodische kennis en ervaring in Programma Management en Project Management. We zijn ons bewust van de gevolgen van een verandering en de relatie met de dagelijkse bedrijfsvoering. Wij helpen organisaties succesvol te zijn bij (complexe) projecten.

Als professionals hebben we ruime ervaring in het ontwerpen, implementeren en aansturen van projecten, programma’s en Project Management Offices. We onderscheiden ons door inhoudelijke betrokkenheid en een sterk proactieve houding om alle relevante zaken rond het project of programma op te pakken en daarmee het management te ontlasten.

Binnen de context van PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) wordt een project gedefinieerd als:

‘Een tijdelijke organisatie die is opgezet om één of meer bedrijfsproducten op te leveren volgens een overeengekomen Business Case’.

Project Management is het plannen, delegeren, bewaken en beheersen van alle aspecten van een project en het motiveren van betrokkenen, om de projectdoelen binnen de verwachte prestatiedoelen voor tijd, kosten, kwaliteit, bereik, baten en risico’s te realiseren.

Door de tijdelijke organisatie van projecten kunnen alle belanghebbenden worden samengebracht om de benodigde producten of diensten te kunnen opleveren. De structuur en de processen binnen een projectmatige aanpak versterken de focus, de ondersteuning en betrokkenheid voor de op te leveren producten en diensten. Daarom zijn projecten een belangrijk middel om veranderingen door te voeren.

Voor het plannen, delegeren, bewaken en beheersen van uw project(en), maken we gebruik van de PRINCE2 methode. Onze professionals zijn PRINCE2 Practitioner gecertificeerd.

*Bron: Managing Succesful Projects with PRINCE2 2009, The Office of Gouvernment Commerce.