Agile Management

Agile is geboren uit technieken die innovatieve Japanse bedrijven gebruikten in de jaren ’70 en ’80 zoals bij Toyota, Fuji en Honda. Agile verwijst naar een reeks van ‘methoden en pratices’ die gebaseerd zijn op waarden en beginselen van het Agile Manifesto. Scrum is een raamwerk dat wordt gebruikt voor de implementatie.

Een omgeving die steeds sneller en diepgaander verandert. Een markt die dynamisch, complex en onvoorspelbaar is geworden. Een organisatie die in de toekomst wil blijven bestaan moeten zich snel kunnen aanpassen. Steeds meer organisaties zien in dat de traditionele manier van werken tekortschiet. Het ontbreekt aan agility. Agile betekent letterlijk: beweeglijk, lenig, vlug. Agile management helpt een organisatie snel, slim en wendbaar te maken.

Agile management hanteert een aantal principes. Waarde creëren, De klant begrijpen, Alignment, Empowerment, Synchroon en visueel communiceren, Leren van experimenteren, Snelheid en flexibiliteit, Accountability. Waarde creëren voor interne en externe klanten heeft de hoogste prioriteit, dt begint bij het goed begrijpen van hun wensen, behoeften en gedrag. Het vormen van multidisciplinaire teams rondom klanten en hun gedrag is hierin een belangrijke factor. Empowerment en faciliteren is daarbij belangrijk om zelforganiserende teams optimaal te motiveren en te laten presteren.

De leiding dient een goede balans te vinden tussen autonomie van de teams en de alignment daartussen. De teams dienen fysiek in eigen werkruimten te werken, zoveel mogelijk face-to-face te communiceren en een visuele werkwijze te hanteren. Het leren door experimenteren staat bij die werkwijze voorop.

Dat gebeurt in kleine projecten met korte iteraties, om maximale snelheid en flexibiliteit te realiseren. De teams dienen volledig transparant te zijn in hun activiteiten om accountability te verkrijgen en continue verbetering mogelijk te maken. Er wordt gewerkt met vaste rollen: Product-owner, Agile coach en eventueel een Agile Manager.

Het Denk-Doe-Leer proces staat centraal. Continue herhalende cyclus met korte iteraties, gericht op verbeteren van prestaties voor de interne- en externe klant.

In de Denk-fase draait het vooral om flexibele planning door middel van prioriteren. Welke verbetering leveren de meeste impact in verhouding tot de effort? Het resulteert in een to-dolijst van verbeteringen uit analyses van interne value streams, processen of van de customer journey van de klanten. Die inzichten maakt men zo scherp mogelijk door te werken met een hypothese en door metingen te verrichten.

De volgende stap is de Doe-fase waar men concreet aan de slag gaat. Er wordt verder gebouwd aan de producten, diensten en klantervaringen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de 80/20 regel. Per iteratie wordt er iets opgeleverd wat ook echt werkt. Het wordt getest door klanten om te zien of het inderdaad voorziet in hun behoeften.

De tests worden geëvalueerd in de Leer-fase, gebruikmakend van de hypothesen en van de informatie die de ‘voice of the customer’ bronnen kunnen leveren.  Op basis van de analyse kan worden vastgesteld of de nieuwe aanpak de standaard wordt of dat men op zoek moet gaan naar een beter alternatief. Daarnaast wordt gekeken naar verbetermogelijkheden in de werkwijze van het team.

Bronnen: o.a. Agile Managen van Mike Hoogveld en www.agilealiance.org

Zie voor meer detailleerde informatie:

  • De aanbevolen literatuur: In het boek van Mike Hoogveld staat onder andere een Agile Self Assessment voor de bepaling van de agility van een organisatie.
  • www.agilealliance.org waar onder andere een gratis download te verkrijgen is van de Agile Manifesto principes.