Kets de Vries

‘De nieuwe mondiale wereld zorgt ervoor dat leiders gekozen worden op grond van hun vermogen tot omgaan met internationale concurrentie, mondialisering van markten, verspreiding van technologie, demografische verschuivingen en snelheid van algehele veranderingen. Leiders van de komende eeuw zullen moeten beschikken over vaardigheden die afgestemd zijn op het aangaan van steeds intensiever wordende wereldwijde concurrentie. Zij zullen waarschijnlijk een studie in menswetenschap en/of technische wetenschap hebben afgerond gevolgd door een MBA-opleiding. Zij zullen in een groot aantal buitenlandse dochterondernemingen van hun onderneming hebben gewerkt. De nieuwe leiders zullen teamspelers zijn, gewend aan het werken in topmanagementteams met mensen met verschillende culturele achtergronden.

De zachte intermenselijke vaardigheden zullen voor de nieuwe mondiale leider van essentieel belang zijn. Om in een mondiale economie effectief te kunnen opereren moeten leiders beschikken over strategisch besef van en intense belangstelling hebben voor de sociaal-economische en politieke situatie van de landen waarin zij werken. Het gaat om mensen inspireren, motiveren en feedback geven’.*

Gericht op bovenstaande beschrijft Kets de Vries twee rollen voor de leiders van de toekomst:

 1. Charisma: Visie uitdragen, mensen inspireren en motiveren
.
 2. Architect: Beheren en controleren.

Kets de Vries heeft een 100 vragen bevattende leiderschapstest ontworpen om bestuurders/managers te helpen hun prestaties bij het uitvoeren van de twaalf belangrijkste taken te beoordelen. De vragen zijn gegroepeerd in twaalf dimensies, gebaseerd op de reeks eigenschappen die noodzakelijk zijn voor mondiale leiders. Deze test biedt naar onze mening een compleet beeld van het management binnen een organisatie.

De inventarisatie meet de mate van bekwaamheid in de volgende dimensies:

 1. Visie verwoorden
 2. Empowerment
 3. Activeren
 4. Ontwerpen en Beheren
 5. Belonen en feedback geven
 6. Teambuilding
 7. Externe oriëntatie
 8. Mondiale instelling
 9. Vasthoudendheid
 10. Emotionele intelligentie
 11. Uitgebalanceerd leven
 12. Stressbestendigheid.

Kets de Vries beschrijft twee vragenlijsten in het boek ‘Leiderschapstest’: een zelf-test en een waarnemers-test. Deze kunnen worden gebruikt voor 360° feedback.

Via de volgende link kunt u de vragenlijsten downloaden: Vragenlijsten ‘De Twaalf leiderschap dimensies’

* Bron: Kets de Vries, 1998 en 2006. Meer informatie over Manfred Kets de Vries: www.kdvi.com