Scrum

Agile is geboren uit technieken die innovatieve Japanse bedrijven gebruikten in de jaren ’70 en ’80 zoals bij Toyota, Fuji en Honda. Agile verwijst naar een reeks van ‘methoden en pratices’ die gebaseerd zijn op waarden en beginselen van het Agile Manifesto: samenwerking, zelforganisatie en multidisciplinaireteams. Scrum is een raamwerk dat wordt gebruikt voor de implementatie.

Ken Schwaber en Jeff Sutherland ontwikkelde in de jaren ’90 het Scrum procesraamwerk om bedrijven te helpen die voortdurend kampten met uitgelopen complexe ontwikkelingsprojecten, gebaseerd op de Japanse Agile methoden. Als ondertekenaars van het Agile Manifesto in 2001, zijn vervolgens de Agile Alliance en Scrum Alliance opgericht. Zij schreven onder andere de volgende boeken: Agile Software Development met Scrum, Agile Project Management met Scrum en de Enterprise, Scrum en The Art of Doing Twice the work in Half the time.

Scrum is dus één van de Agile frameworks en kan worden ingezet om in teamverband op een effectieve, flexibele manier software te ontwikkelen. Scrum is in de wereld van IT al zeer succesvol gebleken, inmiddels wordt de werkwijze ook toegepast bij afdelingen als Marketing, Sales, HR, Finance en het Onderwijs.

Scrum verhoogt de effectiviteit van een multidisciplinaire en zelfsturende teams. Samen wordt er aan een project gewerkt waarbij iedereen betrokken is bij het plannen, benoemen van blokkades en het verdelen van de taken. De product Owner maakt een ‘User Story’, dat is een lijst van eisen en taken gemaakt samen met de klant en andere stakeholders. Het team geeft gezamenlijk een inschatting van de hoeveelheid ontwikkelcapaciteit en tijd die er nodig is. De story wordt regelmatig met de opdrachtgever en het hele team besproken. Het team wordt geleid door een Scrum Master.

Binnen Scrum wordt een iteratieve aanpak gebruikt om voorspelbaarheid te optimaliseren en risico’s onder controle te houden.

Scrum onderscheidt als basis drie pijlers voor elke implementatie: transparantie, inspectie en aanpassing.

  • Transparantie refereert naar de voortgang van alle werkzaamheden en taken die inzichtelijk zijn voor het hele team.
  • Inspectie is de constante mogelijkheid tot het controleren en feedback geven.
  • Aanpassing gebeurt gedurende het hele proces op basis van de gegeven feedback.

Free Guides zijn in verschillende talen verkrijgbaar via https://www.scrumguides.org

Bronnen:

De Scrum Gids en Scrum.nl