Conger & Kanungo

Het Conger & Kanungo model suggereert dat charisma wordt gebruikt door een manager in een leiderschapspositie ten opzichte van de organisatieleden. Een manager zal worden gezien als charismatisch wanneer de organisatieleden gedrag waarnemen of interpreteren als zijnde charismatisch. Het model biedt een three stage raamwerk voor de identificatie van de verschillende componenten van het waargenomen gedrag van de manager dat bijdraagt aan de perceptie van charisma. Aanvullend voorspelt het model dat zulk waargenomen gedrag attitude, opvattingen en de houding van de organisatieleden beïnvloedt. Conger beschrijft vier stappen in de charismatisch leiderschapsaanpak.

Het model meet de transformationele invloed van leiders, waarbij het belangrijkste doel is het veranderen van het gedrag van de volgers hun basis attitude, opvattingen en waarden. Conger & Kanungo geven aan dat charismatisch leiderschap leidt tot een attitude verandering van de volgers, gekarakteriseerd door de identificatie met de leider en de internationalisatie van de waarden stevig verankert door de leider zijn/haar visie.

  • Voortdurende beoordeling van de omgeving en het formuleren van een visie.
  • Communiceren van de visie gebruik makend van motiverende en overredende argumenten.
  • Het bouwen van vertrouwen en commitment; de ondergeschikten moeten de doelstellingen van de leider wensen en ondesteunen en de leider bouwt aan vertrouwen in de leider en in de levensvatbaarheid van de doelstellingen. Dit wordt meestal bereikt door het persoonlijk nemen van risico’s, onconventionele deskundigheid en zelf opoffering.
  • Het bereiken van de visie, gebruikmakend van rolmodelling, autorisatie en onconventionele tactieken.

Conger en Kanungo meten met de vragenlijst de volgende gedragsattributen van charismatisch leiderschap:

  1. Visie en uitdrukking (Vision and Articulation)
.
  2. Gevoeligheid voor de omgeving (Environmental sensitivity)
.
  3. Gevoeligheid voor de behoeften van de leden (Sensitivity to members needs).
  4. Onconventioneel gedrag (Unconvential Behavior)
.
  5. Het persoonlijk nemen van risico’s (Personal Risk)
.
  6. Het uitvoeren van onconventioneel gedrag (Does not maintain status quo).

Via de volgende link kunt u de vragenlijst downloaden: Vragenlijst ‘Charismatisch Leiderschap’

*Bron: ‘Comparison of Behavioral Attribute in Charismatic Leadership Theories’, Conger & Kanungo, 1989 en Conger, J.A. & R.N. Kanungo, ‘Charismatic Leadership in Organizations’, 1998.