Organisatie Cultuur

Het begrip organisatiecultuur verwijst naar waarden die als vanzelfsprekend worden beschouwd, naar onderliggende veronderstellingen, naar verwachtingen, naar collectieve geheugens en definities die in de organisatie al aanwezig zijn. 

Ze heeft te maken met “de manier waarop het hier nou eenmaal gaat”. Ze weerspiegelt de dominante ideologie die mensen in hun hoofd hebben zitten. Ze verschaft de medewerkers het gevoel van identiteit, naast een aantal ongeschreven en vaak onuitgesproken richtlijnen voor gedrag in de organisatie en ze vergroot de stabiliteit van het sociale systeem zoals zij dat ervaren.*

“Over het algemeen is bekend dat niet minder dan driekwart van alle pogingen om te komen tot ‘re-engineering’, ‘Total Quality Management’, strategische planning en afslanking, zijn uitgelopen op even zovele volslagen mislukkingen, danwel zulke ernstige problemen hebben veroorzaakt dat het voortbestaan van de organisatie er door werd bedreigd. Uit verscheidene onderzoeken is gebleken dat het veronachtzamen van de cultuur van een organisatie het vaakst als oorzaak werd aangewezen.” *

Met andere woorden, het verzuim de organisatiecultuur te veranderen bleek noodlottig voor de gewenste overige organisatorische veranderingen.
Solidarity

Ask Advise & Consultancy ondersteund organisaties bij het veranderen van de organisatie cultuur. Om een verandering door te voeren is het vaak ook noodzakelijk te meten wat de huidige organisatiecultuur is en dient helder te zijn wat de gewenste organisatiecultuur is voor de toekomst.
Om een organistie cultuur te meten bestaan er veel meetinstrumenten, twee methodes waar wij onder andere regelmatig mee werken zijn:

    1. De Cultuurtypering van C. Handy (1978) en Harrison (1972), inclusief vragenlijst.
    2. Het ‘Organizational Culture Assessment Instrument’: het OCAI-model van Quinn & Cameron (2006), inclusief vragenlijst.

*Bron: Quinn & Cameron, 2006.