Lean Six Sigma Procesverbetering

Bij proces optimalisatie maken we gebruik van de Lean Six Sigma methode. Lean Six Sigma is te onderscheiden in twee begrippen: Six Sigma en Lean Thinking.

Six Sigma heeft zijn entree gemaakt in de jaren 80 bij Motorola als oplossing voor problemen in de productiekwaliteit en de klanttevredenheid. Het is een kwaliteitsmanagement methode om operationele resultaten van een organisatie te verbeteren door middel van het identificeren van de problemen bij werkprocessen en die te verbeteren.

Lean thinking is een Toyota Productie Systeem dat de afgelopen 50 jaar ontwikkeld is. In het hele systeem wordt optimale stroomlijning nagestreefd middels de volledige verwijdering van verspilling. Daarnaast is het gericht op kwaliteit in te bouwen in het productieproces, terwijl wordt vastgehouden aan het principe van kostenreductie. Lean Thinking is een denkwijze, dat gebaseerd is op verzameling van principes. Centraal staat hierbij de tijd die wordt besteed aan het aanpakken van verspillingen van een proces. De verspilling van de tijd in een proces tracht men te verminderen wat kan leiden tot verbetering van de kwaliteit.

‘Lean principes zijn te herkennen aan vermindering van continu verspillingen in processen en heeft als doel meer waarde te creëren voor de klant’.

Lean Six Sigma kan beschouwd worden als een kwaliteitsmanagement methode, dat wordt gebruikt om kwaliteit te managen. Organisaties kunnen processen pas goed beheersen als men weet hoe elk proces verloopt en om dat te weten moet er gemeten worden.

‘Meten is weten’, is de basis van Six Sigma.

Lean Six Sigma is een manier van werken waarbij de klant centraal staat en medewerkers van verschillende afdelingen worden betrokken bij verbeter- en verander acties. De filosofie van het Lean Six Sigma verbeteringsproces is gericht op de klant:

  • Zorg dat de klant de dienstenverlening krijgt die gevraagd wordt.
  • Haal fouten uit de processen.
  • Verlaag proceskosten.
  • Verbeter resultaten.

Lean Six Sigma wordt succesvol ondersteund door onder andere: DMAIC, Kaizen, 5S en Poka Yoke. Onze professionals zijn Black Belt gecertificeerd.

Bron: o.a. ‘Lean Six Sigma van M.L. George’ and ‘Handboek Lean Solutions’.