Verandermanagement

Ask Advise & Consultancy ondersteunt organisaties bij management vraagstukken, het managen van veranderingen en innovatie, met behulp van de interne expertise van de werknemers en de externe input van de klanten. Medewerkers verwachten dat organisaties inspelen op hun zorgen en ideeën en klanten verwachten dat organisaties open staan voor de wensen en eisen vanuit de markt. Deze samenwerking biedt een voedingsbodem voor de uitwisseling van kennis, ideeën, inzichten en oplossingen. Wij hebben de ervaring om met deze aanpak meer draagvlak te creëren en gewenste resultaten in organisaties succesvol te integreren.

In plaats van de medewerkers slechts als eindgebruikers te zien, is het krachtig hen in te zetten bij het verkrijgen van inzichten en ideeen en hen te betrekken bij de oplossing. Gecombineerd met de externe input van klanten kan een organisatie deze krachten bundelen en daarmee een effectief en efficient resultaten realiseren. Daarnaast verhoogt de organisatie de interne drive voor verandering en verdiept de organisatie de relatie met de klant. Ons doel ligt niet alleen bij het succesvoller kunnen veranderen, maar beoogt ook veranderen in organisaties makkelijke, sneller en leuker te maken.

Wij maken bij verander projecten onder andere gebruik van de volgende modellen: de PDCA cirkel van Deming, het INK model, de kleurentheorie van Léon de Caluwé en het model van Prof. dr. A. J. Cozijnsen.

Bij Verandermanagement wordt vaak vergeten dat het vooral de menselijke factor is die ervoor zorgt dat een verandertraject mislukt of anders eindigt dan gepland.*Veranderen is voor mensen per definitie bedreigend. Oude zekerheden vallen weg en de ‘comfortzone’ van de medewerker verandert in een periode van onzekerheid. De medewerkers weten vaak niet wat hen te wachten staat. Hoe onzekerder de situatie, hoe groter de kans dat mensen alleen nog oog hebben voor eigen belang en de hakken in het zand te zetten.

 Om te voorkomen dat medewerkers vanaf het begin de hakken in het zand te zetten, betrekken wij zoveel mogelijk de medewerkers bij het veranderingsproces. Daarnaast is een vereiste om succesvol te veranderen dat de noodzaak ervan zoveel mogelijk door medewerkers gevoeld wordt. Het creëren van draagvlak en binding is essentieel.

Naast gedrag blijkt ook de sturingskant een belangrijke faalfactor te zijn, een oorzaak ligt onder andere op de beperkingen van de sturingsmethodieken. Dat hangt vaak samen met de beperkte mogelijkheden van het management om meerdere projecten, die vaak door verschillende organisatieonderdelen worden uitgewerkt, in volle breedte en met relatief grote snelheid aan te sturen. 

Een belangrijke constatering binnen veranderprocessen is de erkenning dat elke verandering en elke organisatie anders is en vraagt om een eigen (maatwerk) aanpak.

* Bron: Prof. Dr. A. J. Cozijnsen ‘Handbook of Innovation Management’ en ‘Anders veranderen’, 1993 & 2004.