Voorbeeld Klanttevredenheidsenquête Software

< Naam Organisatie >

Geachte Klant,

Door middel van deze enquête willen we informatie verzamelen waarbij uw mening, ervaring en standpunt gevraagd wordt met betrekking tot < Naam Software > voor de verslaglegging van ……

U wordt de mogelijkheid geboden met uw antwoorden ons te helpen de verdere strategie en productdoorontwikkeling meer richting te geven.

We doen dan ook een dringend beroep op u om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Klik ‘hier’ om de enquete te starten.

We danken u hartelijk voor uw medewerking.

< Naam Organisatie >

WordPress.org biedt een eenvoudig te installeren plugin, de ‘ WordPress Survey and Poll Plugin’, het biedt een aantal eenvoudige opties om via een website direct feedback te vragen en mogelijkheden om een online enquete te ontwikkelen en online in te laten vullen.