Transcend – The New Science of Self-Actualization  – Scott Barry Kaufman

Transcend is een herinterpretatie door Scott Barry Kaufman van Maslow’s beroemde hiërarchie van behoeften, en biedt nieuwe inzichten om je volledige potentieel te realiseren en je meest creatieve, vervulde en verbonden leven te leiden.

De behoeftepiramide van Maslow is een van de bekendste motivatietheorieën en benoemt alle zaken waarvoor we in actie komen, van voedsel en veiligheid tot zelfontplooiing.

Toen psycholoog Scott Barry Kaufman voor het eerst Maslows onvoltooide theorie van transcendentie ontdekte, verspreid over een schat aan ongepubliceerde tijdschriften, lezingen en essays, voelde hij een diepe weerklank in zijn eigen werk en leven. In dit baanbrekende boek gaat Kaufman verder waar Maslow was gebleven, ontrafelt hij de mysteries van zijn onvoltooide theorie en integreert hij deze ideeën met het nieuwste onderzoek naar gehechtheid, verbinding, creativiteit, liefde, doel en andere bouwstenen van een goed geleefd leven.

De nieuwe hiërarchie van behoeften van Kaufman biedt een routekaart voor het vinden van een doel en vervulling, niet door te streven naar geld, succes of ‘geluk’, maar door de beste versie van onszelf te worden, of wat Maslow ‘zelfverwezenlijking’ noemde. Terwijl zelfverwezenlijking vaak wordt gezien als een puur individuele bezigheid, geloofde Maslow dat de volledige realisatie van potentieel een samensmelting tussen het zelf en de wereld vereist. We hoeven niet te kiezen voor zelfontwikkeling of zelfopoffering, maar op het hoogste niveau van menselijk potentieel laten we een diepe integratie van beide zien.

Transcend onthult dit niveau van menselijk potentieel dat ons niet alleen verbindt met ons hoogste creatieve potentieel, maar ook met elkaar.  Met nooit eerder gepubliceerde inzichten en nieuwe onderzoeksresultaten, samen met oefeningen en mogelijkheden om inzicht te krijgen in je eigen unieke persoonlijkheid, is dit krachtige boek een handleiding voor zelfanalyse en het koesteren van een diepere verbinding, niet alleen met ons hoogste potentieel, maar ook met de rest van de mensheid.

Kaufman benadert de piramide als een zeilboot, met veiligheid, verbinding en zelfvertrouwen als basisbehoeften die het schip vormen. En ontdekken, liefde en doelgerichtheid als de zeilen van het schip die het mogelijk maken om te groeien en zelfs transcendentie te bereiken.

Kaufman heeft een zelfactualisatie-vragenlijst ontworpen die je op zijn website kosteloos kunt invullen:

Scott Barry Kaufman, klik hier> Zelfactualisatie-vragenlijst

Onderstaand Blog vind je wellicht ook interessant:

Bronnen: https://scottbarrykaufman.com/books/transcend/