Prosci® ADKAR® Model

Een change is vaak een complex en moeilijk proces. Succesvol verandermanagement valt of staat bij het meekrijgen van de medewerkers. Prosci ADKAR is een waardevol model dat gericht is op het individuele veranderproces dat medewerkers doorlopen. Het model ondersteunt het succesvol doorvoeren van changes bij mensen en/of een organisatiewijziging.

Voor een wijziging op individueel niveau biedt het model heldere stappen / fases om barrières te identificeren en weg te nemen, vroegtijdig weerstand te onderkennen en aan te pakken.

Het Prosci ADKAR model is gebaseerd onderzoek, waaruit blijkt dat het psychologisch proces dat mensen doorlopen bestaat uit 5 stappen:

  1. Awareness: Bewustwording van de noodzaak tot veranderen
  2. Desire: De wil en het besluit deel te willen nemen aan de verandering
  3. Knowledge: De kennis hoe te veranderen
  4. Ability: De vaardigheden en competenties voor de nieuwe situatie
  5. Reinforcement: Maatregelen om de verandering te borgen.

Iedereen heeft een eigen tijdlijn voor het doorlopen van de 5 stappen, het model helpt belemmeringen en barrières te identificeren zodat passende maatregelen kunnen worden getroffen. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om medewerkers te trainen (Knowledge), als zij nog niet doordrongen zijn van de noodzaak tot veranderen (Awareness).

Het model maakt het veranderproces van het individu inzichtelijk, waardoor ook op organisatieniveau een holistische aanpak kan worden gevolgd die is gebaseerd op de readiness assessments, sponsorship, communicatie, coaching, training en weerstandsmanagement.  Al deze onderdelen van het veranderproces worden geïntegreerd en goed afgestemd op de ‘people side of change’. De uitkomst bepaald door ADKAR zijn opeenvolgend en cumulatief. Voor doorgevoerde wijziging is het belangrijk dat die ook volgehouden wordt, een hulpmiddel hierbij is het individueel doorlopen van de 5 stappen, te beginnen met bewustwording/Awareness.

Net als bij een persoonlijke ‘change’ ondersteunt ADKAR bij een organisatorische changes, door helder te krijgen welke support medewerkers nodig hebben om een change succesvol door te voeren en te borgen. Waarbij medewerkers van A tot Z worden betrokken bij het veranderproces om gewenste resultaten te behalen.

Het model leert o.a. change managers het veranderingsproces beter te begrijpen en slimmer te managen door vragen en belemmeringen vroegtijdig te identificeren en van een passende aanpak te voorzien. Via onderstaande link zijn er op de site van Prosci, naast heel veel aanvullende informatie, ook gratis downloads te verkrijgen:

Free Guides uitleg ADKAR

Building enterprise change capability with Project ECM